Запрошую на мій сайт

Мартишин Іван Володимирович
Завідувач технологічним відділенням

Рогатинський аграрний фаховий коледж

Завідувач відділенням

Іван Володимирович

Завідувач технологічного відділення, спеціаліст першої категорії, викладач обліково-економічних дисциплін 

Освіта: диплом молодшого спеціаліста Рогатинський державний аграрний коледж, спеціальність «механізація сільського господарства» кваліфікація «технік-механік» 2010р.; диплом бакалавра Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, напрям підготовки «Економіка і підприємництво» кваліфікація бакалавр з економіки, викладач економіки, 2011р.; диплом магістра Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, спеціальність «Маркетинг» кваліфікація «магістр з економіки», 2012р.

#технологи_це_круто

Martishin.rafk.if.ua

Навчальні дисципліни

Педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок

Менеджмент і маркетинг

Мета дисципліни “Менеджмент і маркетинг” навчити студентів використовувати основні концепції та практичні прийоми сучасного менеджменту і маркетингу в різних сферах:

на підприємствах, що виготовляють товари та послуги, на споживчому та індустріальному ринку, в комерційних та некомерційних організаціях, компаніях, що продають на внутрішньому та міжнародному ринку, у малому та великому бізнесі.

Економіка підприємства

Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є формування у студентів системи теоретичних знань, умінь та навичок практичної роботи щодо методів організації ефективного господарювання на рівні підприємства; 

набуття теоретичних і практичних знань щодо вирішення конкретних економічних завдань, які дозволили б їм найкращим чином досягти економічних цілей підприємства – одержання високих прибутків, вибір найбільш оптимальних рішень на перспективу.

Організація, планування та управління

Метою вивчення навчальної дисципліни “Організація, планування та управління” є засвоєння теоретичних знань з основних питань сучасної організації виробництва, управління та планування діяльності підприємства,

набуття практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних із проектуванням організаційних процесів, оцінкою наявних резервів та плануванням діяльності підприємства, формування вмінь та навичок до адаптації в конкретних виробничих ситуаціях.

Економіка виробництва продукції тваринництва

Метою викладання навчальної дисципліни “Економіка виробництва продукції тваринництва” є вивчення теоретичних основ і практичних форм функціонування підприємства як основної структурної ланки економіки,

питання ефективного використання ресурсного потенціалу на основі інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва та обґрунтування заходів щодо її підвищення.

11 років роботи в Рогатинському коледжі

Leaf she does none love high yet. Snug love will up bore as be. Pursuit man son musical general pointed. It surprise informed mr advanced do outweigh. Ignorant saw her her drawings marriage laughter. Case oh an that or away sigh do here upon.

0 +
Випускників
0 +
Напрацювання
0
Сертифікати

Особливості діяльності

 Відділення – це структурний підрозділ коледжу, що об’єднує навчальні групи з двох або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти.

Організовує:

поточне і перспективне планування діяльності відділення, організовує освітній процес відділення;

Забезпечує:

виконання навчальних планів і програм, підготовку необхідної навчально-методичної документації;

Контролює:

виконання педагогічними працівниками педагогічного навантаження та виконання розкладу занять, виконання студентами умов договору про надання освітніх послуг;

Графік роботи

Понеділок 08:00 - 17:00
Вівторок 08:00 - 17:00
Середа 08:00 - 17:00
Чеивер 08:00 - 17:00
П'ятниця 08:00 - 17:00

181 Харчові технології

Received overcame oh sensible so at an. Formed do change merely to county it.

Am separate contempt domestic. On relation my so addition branched.

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Received overcame oh sensible so at an. Formed do change merely to county it.

Am separate contempt domestic. On relation my so addition branched.

Кар'єрне зростання

Друковане видання технологічного відділення

Martishin.rafk.if.ua

Фотогалерея студентів технологічного відділення

ВІДЕОТЕКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Новини технологічного відділення

  • Новини відділення
Засідання старостату

12 лютого на технологічному відділенні коледжу проведено засідання старостату, на якому розглянуто поточні питання освітнього процесу та студентського життя, а…

Технологічне відділення

РОГАТИНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Освітньо-професійна програма відділення включає в себе понад 40 дисциплін

Martyshyn Ivan Volodymyrovych © 2024