15 грудня 2023 року було проведено захист курсових робіт з дисципліни
«Технологія виробництва  молока і яловичини» студентами ІV курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва продукції тваринництва» (за ОПП
«Виробництво і переробка продукції  тваринництва»).
 Виконання курсових робіт формує у здобувачів освіти  професійні
компетентності,   розвиває навики самостійної творчої роботи, поглиблює,
закріплює і узагальнює знання, одержані студентами за час навчання
та  комплексного вирішення конкретного фахового завдання відповідно до
закріпленої теми.
 Студенти в курсових роботах звернули увагу  на основні тенденції,
перспективи  збільшення  обсягів виробництва молока і яловичини
та  покращення їх якості. Усі студенти виконали завдання  курсових робіт,
підготували доповіді та презентації  і були допущені до захисту.
Захист курсових робіт проходив за участю заступника директора з
Навчальної-виробничої практики Полиняк О.Т., завідувача технологічного відділення –
Мартишина І.В. , голови циклової комісії технологічно-економічних дисциплін
Базюк Г.М., викладача спеціальних дисциплін Гладун М.С.
 Комісія відмітила кращі роботи  студентів групи Тв-41 – Кривень Уляни,
Цапар Тетяни.

Технологічне відділення

РОГАТИНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Освітньо-професійна програма відділення включає в себе понад 40 дисциплін

Martyshyn Ivan Volodymyrovych © 2024